• ataozdemirci@gmail.com

Eğitim ve İş Hayatı

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Prof. Dr. Ata Özdemirci, 2002 yılında Marmara Üniversitesinde akademik kariyerine başlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini, Marmara Üniversitesi İşletme Anabilim Dalı Yönetim Organizasyon Bilim Dalından almıştır. Doçent unvanını 2015 yılında “Yönetim ve Strateji” alanında alan Özdemirci, halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmakta; çeşitli lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında “Uygarlık Tarihi”, “Sosyal Girişimcilik”, “Bilim Felsefesi” ve “İşletme Yönetimi” derslerini vermektedir. Youtube ve Spotify’da herkesin erişimine açtığı Uygarlık Tarihi dersinin çok sayıda takipçisi vardır.
“Kendi Hikayesini Yazanlar: Girişimci İş Kadınları Anlatıyor”, “Şirket ve Popüler Kültür”, “Stratejik Liderlik ve Örgütsel Uyumlanma”, Şadi Can Saruhan’la birlikte kaleme aldığı “Bilim, Felsefe ve Metodoloji” ve Erol Eren’le ortak yazar olduğu “İşletmelerde Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası” adlı eserleri vardır. Ayrıca, uluslararası akademik dergilerde pek çok bilimsel makalesi yayımlanmış ve eserleri yüzlerce atıf almıştır.
Akademik çalışmalarında ve kitaplarında bilim felsefesi, stratejik yönetim, popüler kültür, insan kaynakları ve kurumsal girişimcilik konularında uzmanlaşan Özdemirci, pek çok köklü işletmede kurumsal dönüşüm projeleri gerçekleştirmiş ve liderlik akademisi kurmuştur. Aynı zamanda çevrimiçi sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren Steto isimli bir teknoloji şirketinin kurucularındandır.

Uzmanlaşma Alanları

 • Stratejik Yönetim
 • İnsan Kaynakları
 • Girişimcilik
 • İşletme Analizi
 • Bilim Felsefesi ve Araştırma Yöntemleri

Danışmanlığında Gerçekleşen Projeler

Verdiği Dersler

 • İşletme Yönetimi (1. Sınıf)
 • Uygarlık Tarihi (1. Sınıf)
 • Bilim Felsefesi ve Metodoloji (Doktora)
 • Sosyal Girişimcilik (Yüksek Lisans)
 • Performans Yönetim Sistemleri (Yüksek Lisans)
 • Girişimcilik ve İş Planı (Yüksek Lisans)
 • Seminer (Yüksek Lisans)
 • Değer Yönetimi (4. Sınıf)

Verdiği Profesyonel Eğitimler

 • Liderlik ve Değişim Yönetimi
 • Profesyonel Yöneticilik Teknikleri ve Becerileri
 • Performans ve Ücret Yönetimi
 • Stratejik Yönetim ve Planlama
 • Süreç Yönetimi ve Süreç İyileştirme
 • Müzakere Teknikleri
 • Sunum Teknikleri

 

Referanslar

 

Kitaplar

Yayınlar

Doktora Tezi

 • Strateji Sürecinin Planlılık Düzeyi, Liderlik Stilleri ve Çevresel Koşulların Örgütsel Uyumlanma Üzerindeki Etkisi: İSO’ya Bağlı İşletmeler Üzerinde Bir Araştırma.

Yüksek Lisans Tezi

 • Popüler Kültür, Tüketim Psikolojisi ve İmaj Yönetimi: Türkiye (1950-1980).

Bildiriler

 • Karahan, S.D., Özdemirci, A., Yeni Kurumsal Kuram Perspektifinden Kadın Hareketinin Tarihsel İncelemesi: Türkiye 1980-2000, 25. Yönetim-Organizasyon Kongresi, Ankara, 2017.
 • Behram, N.K., Özdemirci, A., Dinç, E., Politik Yeti, Özyeterlilik İnancı ve Bireysel İş Performansı: Orta ve Üst Kademe Yöneticiler Üzerine Bir Araştırma, 23. Yönetim-Organizasyon Kongresi, Muğla, 2015.
 • Özdemirci, A., Doğan, B., İdeoloji, Söylem ve Kurumsallaşma: Kurumsal Bir Alan Olarak Yönetim ve Organizasyon Yazını Örneği, 20. Yönetim-Organizasyon Kongresi, İzmir, 2012.
 • Doğan, B., Özdemirci, A., The Relationship between Strategic Orientation and Cultural Values: The Effect of Business Owners’/Leaders’ Cultural Values on The Strategic Behavior in Condition of Crisis: A Research on Small Enterprises In Istanbul Chamber of Industry, 6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg-Russia, 2010.
 • Çetin, C., Özdemirci, A., Taşkıran, E., Özcan, E.D., The Effect of Family Culture on Family Business: A Research on Family Business in Istanbul Chamber Of Commerce, 6th International Strategic Management Conference, St. Petersburg-Russia, 2010.
 • Doğan, B., Özdemirci, A., How Does The Perception Of Alignment Appear? An Integrated Model Includıng The Effect Of Contingency Factors On Leadership Types And Strategy Development Process, 4Th International Strategic Management Conference, Saraybosna, 2008.
 • Çetin, C., Özdemirci, A., Kartaltepe, N.; Yabancılaşma Yalnızca Mavi Yakalıların Sorunu Mudur? Bilgi Çağında Beyaz Yakalıların Yabancılaşması Ve Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma, 16. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi, Antalya, 2008.
 • Doğan, B., Özdemirci, A., 20. Yüzyılda Toplumsal Dinamiklerin İşletmelerin Yönetim Uygulamaları Üzerindeki Etkisi: Sinema Sanatında Yönetim Ve Sistem Eleştirileri Üzerine Tarihsel Bir İnceleme, 14. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi, Erzurum, 2006.
 • Saruhan, Ş., Özdemirci, A., İmaj Yönetimi Ve Tüketim Psikolojisi: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Ve Doktora Adayları Üzerinde Bir Araştırma, 12. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi, Bursa, 2004.
 • Saruhan, Ş., Özdemirci, A., Kurum, Ürün Ve Marka İmajının Oluşmasında Popüler Kültürün Yeri Ve Önemi: Çok Partili Dönemin Yükselen Sektörleri Üzerine Geçmişe Yönelik Bir İnceleme, 11. Türkiye Yönetim Organizasyon Kongresi, Afyon, 2003.

Projeler

 • Özdemirci, A.; “Kendi Hikayesini Yazanlar: 6 Kadın 6 Girişimci”, GYİAD, 2018
 • Çetin, C., Özdemirci, A. , Taşkıran, E.; “Stratejik Düşünce ve Kurumsal Girişimcilik”, İstanbul Ticaret Odası, 2012.
 • Çetin, C., Özdemirci, A. , Taşkıran, E., Özcan, E.D.; “Aile Kültürünün İşletme Kültürü Üzerindeki Etkisi”, İstanbul Ticaret Odası, 2010.

Tiyatro

1999-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Tiyatro Topluluğunda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Halen Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Unitopia Tiyatro Topluluğunda ve Yedi Kutu Tiyatro Topluluğunda yazarlık ve yönetmenlik yapmaktadır.

Oynadığı oyunlar:

Gılgamış (Z.Avcı), Gazap Üzümleri (J.Steinbeck), Zorba (N.Kazancakis), Sersem Kocanın Kurnaz Karısı (H.Taner), Geçen Yaz Birdenbire (T.Williams), Güven (Özgün Eser), Ay Işığında Şamata (H.Taner), Hamlet (W.Shakespeare), 1984 (G.Orwell), Cyrano De Bergerac (E.Rostand)

Yönettiği oyunlar:

Dünyalı (J.Bixby), Örümcek, Karınca ve Kadın (A.Özdemirci), 1984 (G.Orwell), Ferhad ile Şirin (N.Hikmet), Dünyanın Ortasında Bir yer (Ö.Yula)

Kısa Film – Edebiyat

2006 ve 2017 yıllarında iki farklı grupla Orwell’ın 1984 adlı eserini oyunlaştırmış ve yönetmiştir. 2006 ve 2007 yıllarında “Rüya” ve “Şüphe” adlı iki adet kısa film yazmış ve yönetmiştir. Yazdığı öykü ve denemelerin yanında “Örümcek, Karınca, Kadın” adlı bir tiyatro eseri vardır. Ayrıca National Geographic Kids için yazdığı “Atatürk” adlı çocuk kitabı bugüne dek 80.000 okura ulaşmıştır.